AS Series

Zvuk je prioritou, séria AS bola vytvorená za týmto účelom. Výberový masívny Sitka smrek na rezonančných doskách týchto gitár sa rokmi a hraním po akustickej stránke zušľachťuje a gitary sa tak stále otvárajú novým možnostiam.